CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamisk och kinetisk rytm

Dynamic and Kinetic Rhythm

Lena Hopsch (Institutionen för arkitektur)
Ordspråk, Röstspråk, Kroppsspråk. Ed. Eva Lilja & Jörgen Larsson. Centre for Metric Studies : Göteborg. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-07.
CPL Pubid: 105667

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur

Ämnesområden

Litteraturvetenskap
Konstvetenskap

Chalmers infrastruktur