CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shaped Space – Embodied Space

Lena Hopsch (Institutionen för arkitektur)
Architecture and Phenomenology, Second International Architecture and Phenomenology Conference, Kyoto Seika University, Japan (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Text on CD.Denna post skapades 2010-01-07. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 105666

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Filosofi

Chalmers infrastruktur