CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Principles of Rhythm. Temporal and Spatial Aspects

Eva Lilja ; Lena Hopsch (Institutionen för arkitektur)
Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality p. S. 361-76. (2009)
[Kapitel]

Nyckelord: Rhythm, temporality, spatiality, Gabo, FerlinghettiDenna post skapades 2010-01-07. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 105665

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (GU)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Konst

Chalmers infrastruktur