CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rytmens estetik, rummet som dynamiskt tillstånd

The Aesthetics of Rhythm, Space a Dynamic Condition

Lena Hopsch (Sektionen för arkitektur)
Nordisk arkitekturforskning 3, (2000)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-07. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 105647

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Estetik

Chalmers infrastruktur