CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nature of functional involvement in make or buy decision processes

Anna Moses (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Pär Åhlström
International Journal of Operations & Production Management (0144-3577). Vol. 29 (2009), 9, p. 894-920.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cross-functional integration, make or buy decisions, decision makingDenna post skapades 2010-01-07.
CPL Pubid: 105627

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur