CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Residue currents associated with weakly holomorphic functions

Richard Lärkäng (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2009)
[Preprint]

We construct Coleff-Herrera products and Bochner-Martinelli type residue currents associated with a tuple $f$ of weakly holomorphic functions, and show that these currents satisfy basic properties from the (strongly) holomorphic case, as the transformation law, the Poincar\'e-Lelong formula and the equivalence of the Coleff-Herrera product and the Bochner-Martinelli type residue current associated with $f$ when $f$ defines a complete intersection.Denna post skapades 2010-01-07. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 105617

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur