CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite Rank Toeplitz Operators in the Bergman space

Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Around the Research of V. Maz'ya. III. International Mathematical Series. Springer. (1571-5485). Vol. 13 (2009), p. 331-358.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Bergman spaces, Toeplitz operatorsDenna post skapades 2010-01-07.
CPL Pubid: 105599

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur