CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solution of heterotic Killing spinor equations and special geometry

Ulf Gran (Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik) ; George Papadopoulos
AIP Conf. Proc. : Proceedings of the Special Metrics and Supersymmetry conference at Universidad del Pais Vasco, May 2008. Vol. 1093 (2009), p. 144-161.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We outline the solution of the Killing spinor equations of the heterotic supergravity. In addition, we describe the classification of all half supersymmetric solutions.Denna post skapades 2010-01-06. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 105597

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Fysik
Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur