CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identifying factors involved in the cellular response to arsenic

Michael Thorsen ; Erik Kristiansson (Institutionen för matematisk statistik) ; Olle Nerman (Institutionen för matematisk statistik) ; Markus J. Tamás
Functional Genomics Conference - from birth to death, Göteborg, Sweden (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-05. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 105541

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (1994-2011)
Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur