CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Turgor restoration: the critical event in signal cessation of the HOG pathway

Bodil Nordlander ; Peter Gennemark ; Markus J. Tamás ; Sara Karlgren ; Dag Wedelin (Institutionen för datavetenskap) ; Stefan Hohmann
Yeast Genetics and Molecular Biology Meeting, Seattle, USA (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-05. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 105540

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (1994-2011)
Institutionen för datavetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur