CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conditional analyses on the T1DGC MHC dataset : novel associations with type 1 diabetes around HLA-G and confirmation of HLA-B

Morten C Eike ; Tim Becker ; Keith Humphreys ; Marita Olsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Benedicte A Lie
Genes and Immunity Vol. 10 (2009), 1, p. 56-67.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-05.
CPL Pubid: 105533

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Mikrobiologi inom det medicinska området

Chalmers infrastruktur