CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Genetic variants of the HLA-A, HLA-B and AIF1 loci show independent associations with type 1 diabetes in Norwegian families.

Morten C Eike ; Marita Olsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; DE Undlien ; K Dahl-Jörgensen ; G Joner ; KS Rönningen ; Erik Thorsby ; Benedicte A Lie
Genes and Immunity Vol. 10 (2009), 2, p. 141-50.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-05.
CPL Pubid: 105532

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Immunologi inom det medicinska området

Chalmers infrastruktur