CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GENESTAT: An Information Portal for Design and Analysis of Genetic Association Studies.

Samuli Ripatti ; Tim Becker ; H Bickeböller ; A Dominicus ; C Fischer ; Keith Humphreys ; G Jonasdottir ; Y Moreau ; Marita Olsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; A Ploner ; N Sheehan ; K Van Steen ; C van Duijn ; Juni Palmgren
European Journal of Human Genetics Vol. 17 (2009), 4, p. 533-6.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-05. Senast ändrad 2010-01-05.
CPL Pubid: 105528

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur