CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three microsatellites from the T1DGC MHC dataset show highly significant association with type 1 diabetes, independent of the HLA-DRB1, -DQA1 and -DQB1 genes.

Morten C Eike ; Keith Humphreys ; Tim Becker ; Marita Olsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Benedicte A Lie
Diabetes Obesity and Metabolism Vol. 11 (2009), Suppl 1, p. 17-24.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-05.
CPL Pubid: 105522

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Mikrobiologi inom det medicinska området

Chalmers infrastruktur