CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Killer immunoglobulin-like receptor ligand HLA –Bw4 protects against multiple sclerosis.

Åslaug R Lorentzen ; Tom H Karlsen ; Marita Olsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; C Smestad ; IL Mero ; B Woldseth ; JY Sun ; David Senitzer ; EG Celius ; Erik Thorsby ; A Spurkland ; Benedicte Lie ; Hanne F Harbo
Annals of Neurology Vol. 65 (2009), 6, p. 658-666.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-05. Senast ändrad 2010-01-05.
CPL Pubid: 105519

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Medicinsk genetik

Chalmers infrastruktur