CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reproducible association with type 1 diabetes in the extended class I region of the major histocompatibility complex

Marte K Viken ; A Blomhoff ; Marita Olsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; HE Akselsen ; F Pociot ; J Nerup ; I Kockum ; A Cambon-Thomsen ; Erik Thorsby ; DE Undlien ; Benedicte Lie
Genes and Immunity Vol. 10 (2009), 4, p. 323-33.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-05.
CPL Pubid: 105517

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Mikrobiologi inom det medicinska området
Immunologi inom det medicinska området

Chalmers infrastruktur