CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Input Data Management Methodology for Discrete Event Simulation

Nils Bengtsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Guodong Shao ; Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Y. Tina Lee ; Swee Leong ; Anders Skoogh (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Charles McLean
Proceedings of the 2009 Winter Simulation Conference p. 1335-1344. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-01-05. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 105432

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur