CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solid phase synthesis using organometallic reagents

Henrik Gradén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk och analytisk kemi) ; Nina Kann (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk och analytisk kemi)
Current Organic Chemistry Vol. 9 (2005), 8, p. 733-763.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2010-10-12.
CPL Pubid: 10542

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk och analytisk kemi (2005-2005)

Ämnesområden

Organisk syntes

Chalmers infrastruktur