CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The solid-phase Nicholas reaction: Scope and limitations

Natalie Gachkova (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk och analytisk kemi) ; Johan Cassel (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk och analytisk kemi) ; Stefanie Leue (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk och analytisk kemi) ; Nina Kann (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk och analytisk kemi)
Journal of Combinatorial Chemistry (1520-4766). Vol. 7 (2005), 3, p. 449-457.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2010-09-28.
CPL Pubid: 10541

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk och analytisk kemi (2005-2005)

Ämnesområden

Organisk syntes

Chalmers infrastruktur