CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

HBV diode multipliers

Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2 process laboratorium)
GAAS 2005 Workshop (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: HBV, varactor frequency multiplier, terahertz electronics, sub millimetre wave source


WSGAAS03: Submillimeter Wave and terahertz Devices and Circuits The 13th Gallium Arsenide and other Compound Semiconductors Application Symposium Paris, 5 October 2005.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 10537

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2 process laboratorium (2003-2005)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik
Elektronik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)