CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On discontinuous Galerkin and discrete ordinates approximations for neutron transport equation and the critical eigenvalue

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; L. Thevenot
Preprint 2009:48 Chalmers University of Technology and the University of Gothenburg (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-04. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 105332

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur