CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

HO2 measurements in the stratosphere and the mesosphere from the sub-millimetre limb sounder Odin/SMR

P. Baron ; E. Dupuy ; Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; Donal P. Murtagh (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; Patrick Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; Y. Kasai
International Journal of Remote Sensing (0143-1161). Vol. 30 (2009), 15-16, p. 4195-4208.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 105267

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2009-2010)

Ämnesområden

Klimatforskning
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur