CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photoelectric, nonlinear optical, and photorefractive properties of polyvinylcarbozole composites with single-wall carbon nanotubes

T. V. Krivenko ; L. Ya. Pereshivko ; A. D. Grishina ; V. V. Savelev ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; A. V. Vannikov
High Energy Chemistry (0018-1439). Vol. 43 (2009), 7, p. 540-542.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-01-04. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 105260

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur