CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Global uppvärmning och nedkylning

Klimatpolitik i Köpenhamn

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2009. - 8 sidor s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Klimatkonferensen COP 15 i Köpenhamn hölls i linje med FN:s satsning på hållbar utveckling. I detta begrepp integreras teknik, ekonomi och samhälle. Tvågradersmålet och koppling av detta till minskade utsläpp av koldioxid illustrerar att naturvetenskapliga fakta då lätt får en underordnad roll.

Strax före konferensen kom Climategate som urholkar klimatforskningens och IPCC:s trovärdighet. Trots detta och trots värre risker med nedkylning drev EU hårt krav mot uppvärmning från koldioxid. Ledande utvecklingsländer enades då i stället med USA om en uppgörelse och Sverige och EU marginaliserades i klimatfrågan.

Nyckelord: klimatfrågan, växthuseffekt, klimatmål, Sverige, EU


Rapporten "Climate and carbon dioxide" skrevs som ett stöd för kritisk omprövning av klimatpolitik inför Köpenhamn. Den skickades till ledande politiker, regeringar och media och finns internationellt tillgänglig på nätet via Google.

Denna uppföljande rapport belyser utfallet av COP 15 och den plattform som nu finns för en miljövetenskapligt förankrad kursändring.

Författaren har inga anslag som är kopplade till en viss inriktning i klimatfrågan.Denna post skapades 2010-01-03. Senast ändrad 2010-01-08.
CPL Pubid: 105218

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning
Medie- och kommunikationsvetenskap
Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur