CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Counting Schrödinger boundstates: semiclassics and beyond.

Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael Solomyak
Sobolev spaces in mathematics. Int. Math. Ser. (N. Y.), 9, Springer, New York, 2009. Vol. II (2009), p. 329-353.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Schrödinger operator, spectrumDenna post skapades 2010-01-02.
CPL Pubid: 105211

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur