CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite rank Toeplitz operators: some extensions of D. Luecking's theorem.

Alexei Aleksandrov ; Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Journal of Functional Analysis (0022-1236). Vol. 256 (2009), 7, p. 2291-2303.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Bergman operatorsDenna post skapades 2010-01-02. Senast ändrad 2010-08-19.
CPL Pubid: 105210

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur