CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the spectral estimates for the Schrödinger operator on $\Bbb Z^d, d\ge3$

Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
J. Math. Sci. (N. Y.) Vol. 159 (2009), 2, p. 241--263.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Spectrum on latticesDenna post skapades 2010-01-02.
CPL Pubid: 105208

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur