CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nationellt mål behövs för solenergi

Lars Andrén ; Andrew Machirant ; Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energimagasinet 7/09, (2009)
[Artikel, övrig]

Med lämpliga förutsättningar är det fullt möjligt att nå 4 TWh solel och 2,7 TWh solvärme till år 2020 menar Svensk Solenergi (SSE).

Nyckelord: solenergi, nationella målDenna post skapades 2009-12-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 105169

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur