CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ett toppår för förnybar energi

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energimagasinet 4, (2009)
[Artikel, övrig]

Sedan den första Renewables Global Status Report publicerades av REN21 under 2004 har flera indikatorer med avseende på förnybar energi visat dramatiska ökningar. De årliga investeringarna har ökat fyrfaldigt till 120 miljarder dollar 2008. I siffran ingår förutom själva investeringen i ny kraft även satsningar på anläggningar för raffineringen av biobränslen.

Nyckelord: förnybar energi, investeringarDenna post skapades 2009-12-30. Senast ändrad 2010-06-07.
CPL Pubid: 105167

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur