CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards Integrated Environmental Information Systems

Johan Erlandsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
LCM 2005 Innovation by Life Cycle Management Vol. 2 (2005), p. 368-371.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Environmental Information Systems, Environmental Information Management, Environmental AccountingDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 10516

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Informationsteknologi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur