CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Propagation of a single crack under RCF conditions using the concept of material forces

Jim Brouzoulis (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Johan Tillberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the Twenty Second Nordic Seminar on Computational Mechanics (1901-7278). p. 277-279. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: crack propagation, material forces, RCFDenna post skapades 2009-12-29. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 105028

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur