CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New Results Based on Reprocessing of 13 years Continuous GPS Observations of the Fennoscandia GIA Process from BIFROST

Martin Lidberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jan M. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Glenn A. Milne ; James L. Davis
Observing our Chaging Earth, Proc. of the 2007 IAG General Assembly, Perugia Italy, July 2-13, Ed. M.G Sideris, Springer Verlag (0939-9585). Vol. 133 (2009), p. 557-568.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 104977

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fasta jordens fysik
Lantmäteri

Chalmers infrastruktur