CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Complexity Analysis of Power Amplifier Behavioral Models

Ali Soltani Tehrani (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem ; GigaHertz Centrum) ; Haiying Cao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem ; GigaHertz Centrum)
International Workshop on Integrated Nonlinear Microwave and Millimetre-wave Circuits p. 102-105 . (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

In this paper efficient computer implementations of commonly used Volterra series based power amplifier behavioral models are proposed. The algorithms are optimized for minimum computational complexity. Finally a comparative overview of the different behavioral models with respect to their complexity is presented.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-12-28. Senast ändrad 2016-08-16.
CPL Pubid: 104960

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
GigaHertz Centrum
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation

Chalmers infrastruktur