CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Physisorption Dynamics at Metal Surfaces

Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Stig Andersson
Handbook of Surface Science p. --. (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-12-26.
CPL Pubid: 104907

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur