CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Newns-Anderson model of chemicurrents in H/Cu and H/Ag

Matthew S. Mizielinski ; D. M. Bird ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; S. Holloway
Surface Science Vol. 602 (2008), p. 2617.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-26.
CPL Pubid: 104906

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur