CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The nature of highly anisotropic free-electron-like states in a glycinate monolayer on Cu(100)

M. S. Dyer ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Journal of Physics Condensed Matter Vol. 20 (2008), p. 312002.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-26.
CPL Pubid: 104905

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur