CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tailoring Bi-component Supramolecular Nanoporous Networks: Phase Segregation, Polymorphism and Glasses at the Solid-liquid interface

C.-A. Palma ; J Björk ; M. Bonini ; M. S. Dyer ; A. Llanes-Pallas ; D. Bonifazi ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; P. Samori
Journal of American Chemical Society (0002-7863). Vol. 131 (2009), p. 13062.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-26. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 104904

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur