CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organization of spin-labelled organic molecules on a non magnetic surface: A combined STM, RAIRS and DFT study of 3-Carboxy Proxyl on Cu(110)

A Robin ; L Marnell ; P. S. Bermudez ; S. D Barrett ; S Haq ; J Björk ; M. S. Dyer ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; A. Minoia ; R. Lazzaroni ; R Raval
Journal of Physical Chemistry C (1932-7447). Vol. 113 (2009), p. 13223.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-26. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 104899

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur