CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comment on "Role of electron-hole pair excitations in the dissociative adsorption of diatomic molecules on metal surfaces"

A.C. Luntz ; Ilja Makkonen ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori ; Extern) ; S. Holloway ; D. M. Bird ; Matthew S. Mizielinski
Physical Review Letters (0031-9007). Vol. 102 (2009), 10, p. 109601.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-26. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 104896

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur