CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Association between genetic variation at the ADAMTS13 locus and ischemic stroke.

Ellen Hanson ; Katarina Jood ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Christian Blomstrand ; Christina Jern
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH (1538-7836). Vol. 7 (2009), 12, p. 2147-8.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-26. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 104889

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Chalmers infrastruktur