CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of MRI-induced heating of implanted pacemaker leads

Oskar Talcoth (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Proceedings of Medicinteknikdagarna 2009 p. 81. (2009)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2009-12-23. Senast ändrad 2009-12-23.
CPL Pubid: 104871

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur