CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance Evaluation of Phase Retrieval Method based on Amplitude-Only Near-Field Data

Markus Johansson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Proceedings of the Asia Pacific Microwave Conference p. 425-428. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-12-23. Senast ändrad 2012-05-21.
CPL Pubid: 104869

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Livsvetenskaper
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur