CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monitoring Subsurface Target Changes based on Cross-Polarized Wideband Scattering

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Faisal Aldhubaib ; Nicholas Shuley ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Proceedings of the European Radar Conference p. 405-408. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-23. Senast ändrad 2010-05-05.
CPL Pubid: 104867

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur