CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characteristic Polarization States in an Ultra-Wide-Band Context Based on Singularity Expansion Method

Faisal Aldhubaib ; Nicholas Shuley ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters (1545-598X). Vol. 6 (2009), 4, p. 792-796.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-12-22. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 104865

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur