CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Subsurface Target Recognition based on Transient Electromagnetic Scattering

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Faisal Aldhubaib ; Nicholas Shuley ; Hon Tat Hui
IEEE Transactions on Antennas and Propagation (0018-926X). Vol. 57 (2009), 10, p. 3398-3401.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-22. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 104864

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur