CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

THERMOELECTRIC STUDIES OF THE POLYMER ELECTROLYTE POLY(VINYL

M. E. Fernandez ; J. E. Diosa ; W.O. Bucheli ; R. A. Vargas ; T.M.W.J. Bandara (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik)
Suplemento de la Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales Vol. S1 (2009), 3, p. 1251-1253.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-22. Senast ändrad 2009-12-22.
CPL Pubid: 104860

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Fysik
Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur