CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive hybrid FEM/FDM methods for inverse scattering problems

Larisa Beilina (Institutionen för matematik)
Inverse problems and information technologies Vol. 1 (2002), 3, p. 73-116.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-22.
CPL Pubid: 104801

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur