CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive Finite element/Difference methods for inverse elastic scattering waves

Larisa Beilina (Institutionen för matematik)
Applied Computational Mathematics Vol. 1 (2002), 2, p. 158-174.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-22.
CPL Pubid: 104800

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur