CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Robust Product Development Using Variation Mode and Effect Analysis

Alexander Chakhunashvili ; Stefano Barone (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Per Johansson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Bo Bergman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Robust Design Methodology for Reliability: Exploring the Effects of Variation and Uncertainty - Wiley p. 57-70. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-12-22. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 104798

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Statistik

Chalmers infrastruktur