CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of wheel-rail contact and damage in switches & crossings

Anders Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Björn Pålsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Mats Ander (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jim Brouzoulis (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Elias Kassa
8th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems, 15th-18th September, Firenze, Italy p. 987-996. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-22. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 104772

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur